Meera Meera Fashion Concept

• Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ P8 Q Phú NHuận TP HCM

• Số điện thoại: 0907478869-0963380199-0932711831

• Email: meerameerafashion@gmail.com

• Website: http://meera-meera.net/

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://meerameerafashionconecept.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/MeeraMeeraFashionConcept

Skype: hoangvy.nguyen23
Flickr: http://www.flickr.com/photos/100151959@N08/